ความเป็นมาของ Salaya International House

Salaya International House ได้รับการออกแบบให้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีลักษณะความเป็นคอนโดมิเนียมอันทันสมัย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ห่างจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งสร้างความเป็นอยู่อันน่าพึงพอใจสูงสุดด้วยความทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ ดังเช่นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นเป้าหมายหลักของเรา

ควบคู่กับการออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้างที่มั่นคงแล้ว อาคารในโครงการยังมีรูปลักษณ์สวยงาม มีรสนิยม ห้องพักทุกห้องได้รับการออกแบบให้มีความเป็นที่พักในเชิงนิเวศน์ พร้อมมุมมองกว้างจากหน้าต่าง และผนังกระจกใสที่มากเป็นพิเศษ และด้วยการเลือกใช้อุปกร์เครื่องใช้ พร้อมวัสดุตกแต่งที่เข้าถึงมาตรฐานโรงแรม ประกอบกับการฝึกอบรมพนักงานให้ถึงพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้เข้าพักอย่างเต็มใจ และปราศจากสิ่งรบกวนใดๆ

การจัดวางผังอาคารที่สูง 4 ชั้นจำนวน 12 อาคารในพื้นที่ที่สงบเงียบของเรานี้ ได้ให้ความโปร่งเพียงพอทั่วทั้งโครงการ เรากำหนดให้มีห้องพัก 7 ชุดห้องพักในหนึ่งอาคาร จึงกว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้เข้าพักตั้งแต่ 1-3 คนตามขนาดห้องพักในแต่ละแบบด้วยจำนวนพื้นที่ที่กระชับจนถึง 50 ตารางเมตร ในพื้นที่หนึ่งชุดห้องพัก เราจัดให้มี 2 ห้องนอน, ระเบียงพักผ่อน, 1 ห้องน้ำ-ส้วม และส่วนพักผ่อนที่มีชุดเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับพื้นที่นี้ และนอกจากนี้ ยังจัดให้มีที่จอดรถมากเพียงพอรอบๆกลุ่มอาคารเหล่านี้ของเรา ระบบไฟฟ้า และระบบน้ำใช้ได้รับการเอาใจใส่ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นปัญหาแก่ผู้เข้าพัก และที่สำคัญ เราจัดให้มีบริการ Hi-Speed WIFI ให้แก่ผู้เข้าพักทุกห้อง