How To

จะทำอย่างไรที่จะติดต่อ SIH ด้วยวิธีที่ต่างออกไป

ทำอย่างไรบ้างในการย้ายเข้าพัก
หมายเหตุ เราไม่สามารถรับ-ส่งท่านที่สนามบินได้

กรณีที่ 1 ย้ายเข้าพักในช่วงเวลาทำงาน (7:00 น.ถึง 19:00 น.) ที่ Salaya International House
1. ตรงไปที่สำนักงานของเรา (บล๊อค G) กรุณาโทร.ถึงคุณกรรณิการ์ 084-1014300 ในกรณีที่ไม่พบพนักงานของเราในสำนักงาน
2. แสดงเอกสารยืนยันการจองเข้าพักต่อผู้จัดการ
3. กรุณาดำเนินการต่อไป ดังนี้
     3.1 ชำระค่าเข้าพักเดือนแรกพร้อมค่าประกันความปลอดภัย ค่าประกันการจอง (หรืออื่นๆ)
     3.2 ให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
     3.3 เซ็นสัญญาการเข้าพัก
4. รับ Keycard และกุญแจห้องพัก
5. ขนย้ายสัมภาระเข้าชุดห้องพักได้

กรณีที่ 2 เมื่อย้ายเข้าหลังเวลาทำงาน (19:00 น.ถึง 7:00 น.) ที่ Salaya International House
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2. รับ Keycard และกุญแจห้องพัก
3. ขนย้ายสัมภาระเข้าชุดห้องพัก แล้วขอให้หลับให้สบาย
4. ขอให้ไปที่สำนักงานของเราเช้าวันต่อมาเพื่อพบคุณกรรณิการ์ หรือโทร.หาที่เบอร์ 084-1014300 หากมิได้อยู่ในสำนักงาน
5. ฝากยื่นเอกสารยืนยันการจองเข้าพักผ่านถึงผู้จัดการ
6. กรุณาดำเนินการต่อไป ดังนี้
     6.1 ชำระค่าเข้าพักเดือนแรกพร้อมค่าประกันความปลอดภัย ค่าประกันการจอง (หรืออื่นๆ)
     6.2 ให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
     6.3 เซ็นสัญญาการเข้าพัก

กรณีที่ 3 เมื่อมาโดยรถรับ-ส่งนักศึกษา MUIC จากสนามบิน

1. หากเข้าหลังเวลาทำงาน: สามารถรับ Keycard และกุญแจห้องพักจากคนขับรถรับ-ส่งนักศึกษา MUICหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เหมือนกรณีที่ 2)
2. เข้าพักในช่วงเวลาทำงาน: กรุณาทำตามกรณีที่ 1
จะเข้ามาถึง Salaya International House ได้อย่างไร


Option 1 (from anywhere in Bangkok/Salaya) -
กรุณาโทร.ถึงคุณกรรณิการ์ 084-1014300 และอย่าลืมถามคนขับรถรับจ้างถึงเส้นทางไปมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งใช้เวลาราว 2-3 นาทีไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

วิธีที่ 2 (จากสนามบิน) -
1. แสดงแผนที่ของ Salaya International House ให้แก่รถรับจ้างที่เคาน์เตอร์บริการในสนามบิน
2. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และค่าโดยสารรถรับจ้างราว 500 บาท
กรุณาโทร.ถึงคุณกรรณิการ์ 084-1014300 และอย่าลืมถามคนขับรถรับจ้างถึงเส้นทางไปมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งใช้เวลาราว 2-3 นาทีไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

หมายเหตุ : Iหากท่านเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน MUIC ที่มีแผนการเดินทางที่ชัดเจนแน่นอน ท่านสามารถใช้บริการรถรับ-ส่งนักศึกษา MUIC จากสนามบินถึง Salaya International House ได้ฟรี โดยขอให้ท่านตรวจสอบวันเวลาที่แน่นอนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ MUIC กำหนดการที่ยังไม่ยืนยันสำหรับเดือนสิงหาคม 2012 คือ วันที่ 15 ถึง 19 สิงหาคม

Back